Ocena dojrzałości projektowej

Wszystkie firmy realizują projekty. Niektóre bardzo świadomie, organizując w sposób dojrzały swoje środowisko projektowe.
Inne spontanicznie, improwizując bez określonych zasad.

Mierzymy i podnosimy dojrzałość organizacji w zarządzaniu projektami, programami i portfelami projektów.

Dojrzałość projektowa ma znaczący wpływ na skuteczność realizacji projektów w organizacjach, a w rezultacie na powodzenie w osiąganiu ich celów strategicznych. Buduje się ją poprzez tworzenie i rozwijanie organizacyjnych metod zarządzania projektami, podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w projekty oraz udostępnienie zespołom sprawdzonych narzędzi wspierających zarządzanie projektami. Istotnym elementem dojrzałego działania projektowego jest także gromadzenie wiedzy i doświadczeń organizacji wynikających z prowadzonych projektów.

Wszystko zaczyna się od oceny

Pierwszym krokiem w budowaniu dojrzałości projektowej jest ocena jej aktualnego poziomu. Wspieramy Klientów w tym obszarze korzystając z naszej autorskiej metody pomiaru dojrzałości w zarządzaniu projektami, opartej o zdobyte przez ponad 15 lat doświadczenia w tej dziedzinie oraz najlepsze światowe praktyki.

01

Przygotowanie do podniesienia potencjału projektowego organizacji, czyli możliwości realizowania większej liczby projektów w oparciu o aktualne zasoby.

02

Udokumentowanie i ocena funkcjonujących naturalnie procesów zarządzania projektami.

03

Wskazanie mocnych i słabych stron stosowanych aktualnie praktyk zarządzania projektami.

04

Opracowanie listy rekomendowanych kroków prowadzących do dalszego rozwoju skuteczności zarządzania projektami w organizacji.

Grupa pracowników omawiających wady i zalety projektu,
Ikona strategii.

Od Analizy do Strategicznych Rekomendacji

Indywidualny raport
z naszą rekomendacją

Ocenę dojrzałości projektowej prowadzimy poprzez analizę stosowanych procesów, metod i narzędzi, wywiady z przedstawicielami środowiska projektowego oraz przeglądy dokumentacji projektowej. W rezultacie powstaje raport dojrzałości projektowej organizacji, w którym prezentujemy wyniki naszych obserwacji w kilku wymiarach:

Każdą ocenę dojrzałości projektowej podsumowujemy raportem z rekomendacjami dalszych działań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rozpocznij
Transformację
Twojego Projektu

Czy chcesz, aby Twoje projekty były realizowane skuteczniej, efektywniej i bez zbędnych komplikacji? Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby wprowadzić Twoją firmę na nowy poziom zarządzania projektami.

Przewiń na górę