AgilePM® Foundation

Szkolenie AgilePM® Foundation wprowadza uczestników w jedną z najpopularniejszych, zwinnych metodyk zarządzania projektami. Odnajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wytwarzania produktów, przy jednoczesnej stałej kontroli nad wynikami projektu.

W czasie szkolenia omawiamy założenia metodyki oraz przygotowujemy do zdania egzaminu i otrzymania certyfikacji AgilePM® Foundation, będącej oficjalnym, uznawanym międzynarodowo potwierdzeniem zdobytych kompetencji.

Metodę AgilePM® można określić jako hybrydowe podejście, łączące elastyczność i adaptacyjność w tworzeniu rozwiązań z jednej strony, z kompleksowym zarządzaniem jakością, ryzykiem oraz monitorowaniem i kontrolą z drugiej strony. Taka strategia motywuje do skupienia się na dokładnym planowaniu krótkoterminowych celów, podczas gdy szczegóły będą klarowały się z czasem. Dzięki temu AgilePM® pozwala dynamicznie odpowiadać na zmiany w wizji produktu czy też ewolucję otoczenia biznesowego.

Logo APM Group.

AgilePM® Foundation

Główne cele szkolenia AgilePM® Foundation 

 • Przedstawienie technik i narzędzi wykorzystywanych w zwinnym prowadzeniu projektów.
 • Przeprowadzenie uczestników przez pełny cykl życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®.
 • Omówienie różnic w podejściu zwinnym i klasycznym podczas prowadzenia projektu.
 • Nauka reagowania na zmieniające się warunki projektu prowadzonego w sposób iteracyjny.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation.

Komu polecamy szkolenie

 • Kierownikom projektów, chcącym rozwijać metody zwinnego zarządzania projektami.
 • Członkom zespołów projektowych z dowolnej branży, gdzie ważny jest dynamiczny przebieg projektu.
 • Pracownikom organizacji, którzy szukają metody wytwarzania produktów dającej poczucie kontroli nad wynikami projektu.
 • Przedstawicielom biznesu, którzy chcą być aktywnymi i liczącymi się interesariuszami prac projektowych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do metodyki AgilePM®.
 2. Główne zasady i korzyści metodyki zwinnej.
 3. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
 4. Zmienne projektowe – podejście zwinne, a tradycyjne.
 5. Role i obowiązki w zespole projektu zgodnie z AgilePM®.
 6. Główne wyzwania kierownika projektu prowadzonego w sposób iteracyjny.
 7. Komunikacja w zespole.
 8. Kwestionariusz podejścia do projektu.

Dzień 2

 1. Produkty skoncentrowane na biznesie.
 2. Priorytetyzacja MoSCoW.
 3. Stosowanie timeboxów.
 4. Planowanie i kontrola w cyklu trwania projektu.
 5. Planowanie i kontrola: koncepcje testowania.
 6. Kluczowe praktyki – warsztaty facylitowane, modelowanie, rozwój iteracyjny.
 7. Omówienie pytań egzaminacyjnych i wskazówki dla osób przystępujących do certyfikacji.
 8. Wspólne rozwiązywanie zadań testowych.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia

 • Znają zasady i wyzwania zwinnego prowadzenia projektu. Wiedzą, jak zastosować poznane zasady i techniki AgilePM®.
 • Potrafią zastosować zdobytą wiedzę we własnych projektach. Wiedzą, jak przypisać role i obowiązki w zespole projektowym, potrafią dostosować cykl życia projektu do realnej sytuacji.
 • Posiadają międzynarodowy certyfikat AgilePM® Foundation, który jest potwierdzeniem nabytych kompetencji i ułatwia rozwój kariery.

Podręcznik AgilePM®

Po zakupieniu podręcznika otrzymają Państwo na skrzynkę odbiorczą e-mail wraz z ebookiem w formacie PDF. Aby otworzyć podręcznik należy posiadać program, za pomocą którego możliwe będzie przeglądanie pliku np. Acrobat Reader.

Certyfikat AgilePM® Foundation

W celu uzyskania certyfikacji szkolenie należy wykupić razem z egzaminem. Certyfikat AgilePM® Foundation jest niezbędny, aby ubiegać się o certyfikat AgilePM® Practitioner.

Egzamin AgilePM® Foundation

 • Egzamin odbywa się podczas ostatniej sesji szkolenia.
 • Pytania wielokrotnego wyboru.
 • Brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych.
 • Do zaliczenia wymagane 25 poprawnych odpowiedzi (50%).
 • Czas trwania: 40 minut.
 • Może być przeprowadzony online.

Języki i lokalizacje

Szkolenia AgilePM® Foundation prowadzimy online oraz stacjonarnie w Warszawie. Szkolenia prowadzimy w języku polskim oraz w języku angielskim. Istnieje również możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w innych miastach w Polsce. W każdym szkoleniu staramy się, oprócz niezbędnych podstaw wiedzy, przekazać praktyczne wskazówki poparte doświadczeniem trenerów. Organizujemy również szkolenia zamknięte, dostosowując lokalizację do indywidualnych potrzeb danej firmy.

Organizacja szkoleń online

Szkolenia online realizowane są najczęściej na platformie komunikacyjnej Zoom lub Microsoft Teams.

Szczegółowy rozkład godzin spotkań uczestnicy otrzymają w indywidualnych wiadomościach organizacyjnych.

Szczegóły:

 • Zajęcia realizowane są w formie spotkań live z trenerem na platformie komunikacyjnej;
 • Po każdym ze spotkań uczestnicy otrzymają krótkie zadanie, które po wykonaniu należy przesłać do trenera. Wyniki zostaną omówione na następnym spotkaniu;
 • Najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają, na podany przy rejestracji adres e-mail, indywidualne wiadomości organizacyjne, zawierające:
 • Potwierdzenie terminu realizacji szkolenia;
 • Informacje o godzinach realizacji poszczególnych spotkań;
 • Informacje o platformie komunikacyjnej, na której będzie realizowane szkolenie;
 • Linki i hasła, niezbędne do zalogowania na poszczególne spotkania;
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe na podany przy rejestracji adres e-mail;
 • W ciągu jednego dnia roboczego od dnia ukończenia szkolenia, uczestnicy otrzymają na podany przy rejestracji adres e-mail certyfikaty, w formie pliku PDF, potwierdzające ukończenie szkolenia;
 • W ciągu jednego dnia roboczego od dnia ukończenia szkolenia, uczestnicy otrzymają na podany przy rejestracji adres e-mail link do ankiety ewaluacyjnej, w której mogą wyrazić swoją opinię o odbytym szkoleniu;

Szczegóły

 • Podczas szkolenia uczestnicy mają zapewnione przerwy kawowe oraz lunch;
 • Lunch serwowany jest w dedykowanej części restauracyjnej. W zależności od lokalizacji może on przybrać formę bufetu lub indywidualnie pakowanego cateringu;
 • Najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają, na podany przy rejestracji adres e-mail, wiadomości organizacyjne, zawierające:
 • Potwierdzenie terminu realizacji szkolenia;
 • Dane adresowe sali szkoleniowej;
 • Potwierdzenie godzin trwania zajęć oraz przerw;
 • Szczegóły dotyczące lunchu; UWAGA: W przypadku specjalnych potrzeb żywieniowych, prosimy o informację przy rejestracji na szkolenie, abyśmy mogli dostarczyć lunch dostosowany do diety uczestników.
 • Materiały szkoleniowe będą czekały na uczestników na sali;
 • W ciągu jednego dnia roboczego od dnia ukończenia szkolenia, uczestnicy otrzymają na podany przy rejestracji adres e-mail certyfikaty, w formie pliku PDF, potwierdzające ukończenie szkolenia;
 • W ciągu jednego dnia roboczego od dnia ukończenia szkolenia, uczestnicy otrzymają na podany przy rejestracji adres e-mail link do ankiety ewaluacyjnej, w której mogą wyrazić swoją opinię o odbytym szkoleniu;

UWAGA: Prosimy o weryfikację skrzynki SPAM, jeśli nie otrzymają Państwo wiadomości w podanym terminie.

Kto prowadzi szkolenie?

Eksperci prowadzący szkolenia to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Dzięki temu informacje, które przekazują, daleko wybiegają poza to, co można przeczytać w książkach. Prezentowaną wiedzę popierają rzeczywistymi przykładami z życia projektowego.

Jaką akredytacje posiada to szkolenie?

Szkolenie pmexperts AgilePM® Foundation jest akredytowane przez AMPG International na podstawie Umowy Partnerskiej oraz spełnia wymagania akredytacyjne.

Czy po zakupie mogę zmienić termin szkolenia?

Tak, zmiany terminu zakupionego szkolenia można dokonać najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem.

Czy są jakieś wymagania dotyczące udziału w szkoleniu?

Nie ma żadnych wymagań, które należałoby spełnić przed udziałem w szkoleniu. Szkolenie AgilePM® Foundation jest szkoleniem dedykowanym dla osób początkujących.

Czy po zakończeniu szkolenia otrzymam certyfikat?

Jeżeli wykupisz szkolenie razem z egzaminem i uzyskasz podczas niego wymaganą liczbę punktów otrzymasz międzynarodowy certyfikat AgilePM® Foundation.

Czy istnieje możliwość uzyskania rabatu dla grupy osób z tej samej organizacji?

W celu otrzymania indywidualnej oferty dla grupy skontaktuj się z nami mailowo: szkolenia@pmexperts.com

Czy jest możliwość udziału w szkoleniu online z innego kraju niż Polska?

Tak, w szkoleniach online mogą wziąć udział również uczestnicy spoza Polski. Szkolenia prowadzimy w języku polskim i w języku angielskim.

Pobierz broszurę w formacie PDF

Wybierz miejsce i datę szkolenia

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 750,00 
Poziom: podstawowy
Czas trwania: 16 godzin
Ilość punktów PDU: 16
Certyfikat: AgilePM® Foundation + PMI® ATP

Potrzebujesz faktury pro forma?

Wypełnij zgłoszenie zapisu do wystawienia faktury pro forma.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji. Przejdź do kontaktu

Zobacz nasze pozostałe szkolenia

Przewiń na górę

Potrzebujesz faktury proforma?

Wypełnij formularz, podaj dane kontaktowe oraz dane firmowe na które wystawimy fakturę proforma.