Polityka Jakości

Nadrzędnym celem w działalności firmy PM Experts Sp. z o.o. jest zapewnienie najwyższego poziomu jakości
świadczonych usług przy zachowaniu warunków prawnych, rynkowych i wymagań klientów.
Będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i zobowiązujemy się spełniać
wymagania SZJ ISO 9001.

 

Nasza firma dokłada wszelkich starań by spełnić oczekiwania Klientów i w tym celu:

 • świadczy usługi w zakresie:
  • doradztwa dotyczącego opracowywania i wdrażania narzędzi oraz metodyk projektowych,
  • outsourcingu w zakresie zarządzania projektami,
  • szkoleń w zakresie zarządzania projektami.
 • przestrzega ustalonych warunków współpracy z klientami i dostawcami.

 

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki realizowaniu następujących zasad:

 • zachowaniu wysokiego poziomu jakości pracy i usług, który jest głównym celem działalności
  wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
 • cały personel jest świadomy swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie,
 • doskonaleniu usług,
 • prowadzeniu ścisłego nadzoru nad przebiegiem i wykonaniem usług,
 • wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie wymagań wynikających ze stosowania w firmie systemu zapewnienia jakości.

Firma realizuje politykę jakości przez kreatywne podejście do zarządzania przez jakość, ze szczególnym
uwzględnieniem:

 • promocji świadomości jakościowej,
 • kultury jakości,
 • powszechnego aktywnego udziału pracowniczego,
 • motywacji jakościowej.

PM Experts Sp. z o.o. identyfikuje strony zainteresowane, dokonuje analiz zewnętrznych czynników
wpływających na funkcjonowanie firmy oraz ocenia ryzyka i szanse związane z działalnością spółki.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników
do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego
doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna
odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy
gwarantują osiągnięcie założonych celów.

 

Wyd. 1.0
Data zatwierdzenia: 19.09.2023

Zatwierdził
Prezes Zarządu

Przewiń na górę