Jakie szkolenie z zarządzania projektami wybrać?

zarzadzanie projektami jakie szkolenie wybrac

Zarządzanie projektami to dziedzina, która zajmuje się usprawnianiem prowadzenia przedsięwzięć w organizacjach każdego typu. Przedsięwzięcia są oczywiście bardzo różnorodne, tak jak i bardzo różnorodne są organizacje, w których pracujemy. Z tego powodu często pojawia się pytanie, jakie szkolenie z zarządzania projektami wybrać

Czym jest projekt dla organizacji?

Ujmując to w największym skrócie, celem każdego projektu jest powołanie do życia czegoś nowego lub modyfikację czegoś istniejącego. Może to być np. nowy produkt, nowy rodzaj działalności lub nowa wersja produktu, zmiana struktury organizacyjnej. Oczywiście zawsze pragniemy, by nasze przedsięwzięcia były jak najbardziej skuteczne i efektywne. Tym właśnie zajmuje się zarządzanie projektami, ale żeby przebiegało ono skutecznie, ważny jest dobór odpowiednich metod. 

Najczęstszy problem początkujących kierowników projektów

Osoby wyznaczone do prowadzenia przedsięwzięć często nie mają formalnego przygotowania w tym obszarze. Przełożeni niejednokrotnie wybierają na kierowników projektów osoby zgodnie z kluczem tematycznym. Nie zawsze biorą pod uwagę, że świeżo powołany project manager będzie musiał zespalać wysiłki innych pracowników. Często zdarza się, że tak wybrani koordynatorzy kierują się swoją intuicją, ale brak im merytorycznego przygotowania w zakresie zarządzania projektem

Do pewnego stopnia może być to skuteczne. Jednak doświadczenie wielu organizacji pokazuje, że znajomość zasad kierowania projektem pozwala uniknąć wielu błędów. Wielokrotnie podczas szkoleń przekonałem się, że nawet doświadczeni kierownicy projektów bardzo korzystają  z naszych szkoleń z zarządzania projektami. Mają szansę usystematyzować wiedzę, korzystając z najlepszych praktyk, które przekazujemy.

Najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami

Najlepsze praktyki, inaczej mówiąc, rekomendacje tworzone w oparciu o doświadczenia już przeszło 5 generacji kierowników projektów. Przez lata zostały sprawdzone w realnych sytuacjach i usprawnione, w taki sposób, by odzwierciedlać potrzeby rzeczywistych projektów. Stanowią podstawę wszelkich standardów i metodyk wykorzystywanych przez nas podczas szkoleń z zarządzania projektami. Jeżeli zależy Ci na uporządkowaniu swojej osobistej praktyki działania, możesz wybrać z dużego wachlarza szkoleń dla project managerów, skupiających się na rozwijaniu konkretnych umiejętności. Przede wszystkim oferujemy je w ramach Akademii PMP® bazującej na standardach PMI® (Instytut Zarządzania Projektami, ang. Project Management Institute).

Kompleksowe szkolenia z zarządzania projektami

Akademia PMP® to cykl szkoleń nastawionych na budowanie wysokich kompetencji project managera. Serię rozpoczynamy szkoleniem „Zarządzanie Projektami w Organizacjach”. Koncentruje się ono na zrozumieniu przez uczestników najważniejszych aspektów pracy projektowej i świadomego zarządzania nią. Wspólnie przechodzimy przez generyczne (inaczej mówiąc naturalne) fazy projektu: przed projektem, inicjowanie, planowanie, realizowanie, monitorowanie i kontrolowanie, zamykanie oraz po projekcie. Naszym celem jest uświadomienie uczestnikom formalnych i nieformalnych mechanizmów wpływających na osiągnięcie sukcesu projektu. Ćwiczymy przy tym w praktyce zastosowanie podstawowych narzędzi tzw. artefaktów. 

Pierwszy moduł Akademii PMP® z pewnością pozwala uczestnikom na usystematyzowanie swojego podejścia do prowadzenia projektów i wprowadzenie pierwszych usprawnień. Jest to jednak dopiero początek naszej wspólnej drogi. Podążając nią dalej, wchodzimy głębiej w poszczególne obszary objęte dobrymi praktykami rekomendowanymi przez PMI®. Podczas drugiego modułu uczymy się precyzyjnie definiować zakres projektu, opanować jego harmonogram i koszty. W module trzecim zgłębiamy świadome podejście do zarządzania ryzykiem oraz wyzwania kryjące się w obszarze jakości i realizacji zakupów dla projektu. Moduł czwarty dedykujemy Power Skills, czyli umiejętnościom pracy z osobami zaangażowanymi w projekt. 

Dowiedz się więcej o Akademii PMP® i rozwijaj kompetencje kierownika projektu

Szkolenie przygotowujące do egzaminu PMP®

Zazwyczaj grupa, która wspólnie uczestniczy w całej Akademii PMP® spotyka się co miesiąc na 2 dniowe „zjazdy”. Jest to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz wzajemnej mobilizacji dla tych, którzy chcą podejść do egzaminu Project Management Professional (PMP)®. Dla tej grupy kierowników projektów dedykowane jest dodatkowe szkolenie PMP® PREP, które realizujemy jako partner PMI® zgodnie z programem i na podstawie materiałów Instytutu. 

W idealnej sytuacji powinna to być intensywna, pięciodniowa powtórka materiału na krótko przed egzaminem wraz z omawianiem przykładowych pytań egzaminacyjnych. Należy jednak pamiętać, że podejście do egzaminu PMP® wymaga spełnienia wymaganych formalności. Przykładem jest posiadanie odpowiedniej długości doświadczenia w prowadzeniu projektów. Warto więc zaplanować proces przygotowania do certyfikacji odpowiednio wcześniej. 

Jeśli nie posiadasz jeszcze doświadczenia wystarczającego do certyfikacji PMP® to nadal z powodzeniem możesz wziąć udział w czterech modułach Akademii PMP®. Pamiętaj, że w Twojej grupie będą osoby z różnym stażem pracy oraz z różnych branż. Każdy będzie uczył się czegoś nowego lub porządkował posiadaną wiedzę i szlifował umiejętności. Każdy wnosi też do szkolenia swoje doświadczenia i pytania, z czego również mogą skorzystać inni. 

Zarządzanie projektami – szkolenia z certyfikatem

Osoby poszukujące możliwości potwierdzenia certyfikatem wiedzy z zakresu zarządzania projektami mogą wybrać również inne uznane na arenie międzynarodowej szkolenia, oparte o metodyki PRINCE2® bądź AgilePM®. W obu przypadkach szkolenia te nastawione są na przygotowanie do certyfikacji. Oznacza to, że w mniejszym stopniu skupiamy się na ćwiczeniach praktycznych, a w to miejsce wspólnie przechodzimy przez egzaminy próbne. W przypadku obu metodyk mamy dwa poziomy certyfikacji Foundation i Practitioner, odpowiadające różnym stopniem zaawansowania w zarządzaniu projektem. 

Egzamin PRINCE2® Foundation ma potwierdzić znajomość całości metodyki. Dla jej poznania dedykowane są trzy dni szkolenia. Tymczasem egzamin AgilePM® Foundation skupia się na podstawach podejścia DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method) i szkolenie obejmuje tylko dwa dni. 

Poziom Practitioner w obu przypadkach wiąże się z odpowiedzią na pytania powiązane z dołączanym do egzaminu scenariuszem. Jednak szkolenie AgilePM® Practitioner wchodzi głębiej (ang. Digging Deeper) w metodykę i rekomendowane przez nią reguły i działania. W obu przypadkach szkolenie na poziomie practitioner trwa dwa dni. 

Szkolenie PRINCE2® czy szkolenie AgilePM®

Nie wspomniałem jeszcze o podstawowej różnicy pomiędzy obiema metodykami. Choć mechanizm certyfikacji jest podobny, to obie PRINCE2® i AgilePM® znacząco się od siebie różnią. Metodyka PRINCE2® zgodnie z ideą jej twórców może być zastosowana w każdym projekcie. Jednak jej kształt szczególnie pasuje do przedsięwzięć kilku lub nawet wieloetapowych. Z kolei metodyka AgilePM® dedykowana jest środowiskom, gdzie możemy zastosować zwinne dostarczanie produktów, charakteryzujące się pracą w krótkich odcinkach czasu o stałej długości, które kolejno przybliżają nas stopniowo do rozwiązania. 

Szkolenie Professional Scrum Master

Obie powyższe metodyki obszernie adresują schematy działania na poziomie zarządzania projektem oraz zaangażowanie ról biznesowych. Jednak w małych organizacjach, lub przy pracy pojedynczych zespołów, wystarczające może być bardziej podstawowe rozwiązanie. Warto rozważyć wdrożenie schematu zwinnego postępowania opartego o uproszczone ramy postępowania zawarte w Scrum

Nasze dwudniowe szkolenie z certyfikatem dedykowane Scrum przybliża podstawy zwinnego dostarczania produktów oraz reguły zawarte w Scrum Guide. Przygotowuje także do egzaminu Professional Scrum Master.  

Jakie szkolenie z zarządzania projektami wybrać?

Wybór właściwego szkolenia dla Ciebie nie musi być wcale oczywisty i chętnie pomożemy Ci w podjęciu decyzji. Warto pamiętać, że każde z podejść do zarządzania projektami proponuje nam ustrukturyzowanie pracy. Wszystkie biorą też pod uwagę potrzebę zwinności (agile), tak ważną w dzisiejszym świecie, charakteryzującym się dużą dynamiką zmian. Różnice pomiędzy nimi często są dość subtelne i wybór odpowiedniego szkolenia będzie uzależniony od Twoich sprecyzowanych potrzeb

Weź pod uwagę czy potrzebujesz szkolenia z certyfikatem. Certyfikat jest oczywiście potwierdzeniem posiadanych kompetencji pomocnym w karierze zawodowej. Szkolenia przygotowujące do egzaminu (PMP®, CAPM®, PRINCE2®, AgilePM®) są jednak mocno skupione na spełnieniu wymagań sylabusa. Pozostawiają przez to mniej przestrzeni dla rozważań nt. praktycznych wyzwań, przed którymi stoisz. Z kolei szkolenia dedykowane poszczególnym obszarom wiedzy w zarządzaniu projektami (poszczególne moduły Akademii PMP®) pozwolą Ci maksymalnie rozwinąć umiejętności praktyczne. Na szkoleniach otwartych masz szansę na zderzenie spojrzeń z osobami z innych branż. Natomiast podczas szkoleń zamkniętych na zaadresowanie konkretnych wyzwań Twojego projektu.

Jakie szkolenie z zarządzania projektami wybrać na początek?

Możliwości ustawienia ścieżki szkoleniowej jest wiele. Twoje indywidualne potrzeby są kluczem. Jeżeli jesteś dopiero na samym początku swojej drogi zawodowej w roli kierownika projektu lub członka zespołu projektowego, to rekomenduję Ci rozpoczęcie od szkolenia certyfikacyjnego w metodyce PRINCE2® lub AgilePM®. Da Ci to solidne podstawy, zarówno jeśli chodzi o rolę PM-a, jak i o wymagania organizacyjne istotne dla powodzenia projektu. 

W miarę zdobywania doświadczenia przy kolejnych przedsięwzięciach zachęcałbym Cię do pogłębienia swojej wiedzy w oparciu o szkolenia dedykowane konkretnym obszarom, czyli moduły Akademii PMP®, ale też szkolenie Professional Scrum Master. W zależności od tego czy bliższa Ci będzie rola kierownika projektu, czy też członka zespołu, w dalszej kolejności przyjdzie czas na certyfikacją PMP® bądź CAPM®. 

Zaawansowane szkolenia z zarządzania projektami

A co dalej? Jeżeli Twoja przygoda z zarządzaniem projektami będzie Cię prowadziła dalej, to mamy dla Ciebie kolejne stopnie wtajemniczenia. Zapraszamy na nasze szkolenia dla doświadczonych project managerów, czyli Zarządzanie Programami Projektów lub Zarządzanie Portfelem Projektów. Możemy również zaproponować szkolenia indywidualnie i wspólnie wybrać się w głąb szczególnie ważnego dla Ciebie obszaru (np. harmonogramowanie, ryzyka, itd.). W ten sposób zaadresujemy konkretne wyzwania stojące przed Tobą i Twoim projektem.

MACIEJ KRUPA

Project Manager, Senior Consultant – Partner

PMP®, PRINCE2®, AgilePM® Accredited Trainer

Dalej nie masz pewności, jakie szkolenie z zarządzania projektami wybrać?

Jeśli zastanawiasz się jakie szkolenie z zarządzania projektami wybrać i która metodyka najlepiej sprawdzi się w Twojej praktyce – skontaktuj się z nami! Nasi eksperci chętnie Ci pomogą, odpowiedzą na pytania i zaproponują szkolenia z zarządzania projektami najbardziej odpowiednie dla Twojej branży.

Spodobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go w mediach społecznościowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bądź na bieżąco. Zapisz się do Newslettera

Zostaw swój adres e-mail aby otrzymywać więcej informacji ze świata project managementu.

Klikając przycisk Subskrybuj akceptujesz naszą politykę prywatności

Przeczytaj również

Jak się zaczęła Twoja przygoda z zarządzaniem projektami?   Początki mojej przygody z zarządzaniem...
Jak zaczęła się Twoja przygoda z zarządzaniem projektami?  Moja przygoda rozpoczęła...
Organizacje biznesowe zawsze dążą do rozwoju. Bez względu na to, czy chodzi o zwiększenie potencjału...
Przewiń na górę